Характеристика

Ето как индийският хотелиер Кешав Сури лично осигурява бъдещето на индийските транс хора