Днес

Този тип преминава от гладко обръснат до силно брадат за 365 дни и видеото е наистина епично