Знаменитост Стил

10 снимки, които доказват, че Рики Мартин и съпругът Юван Йосеф са „модни цели на татко“