Крикет

От „Прекъсване на гърба на Юврадж Сингх“ до „Щракване на реброто на Африди“, „Любовта е дива“ на Шоайб Ахтар