Знаменитост Стил

Пуловерът на Сидхарт Шукла е буквално „Phata Hua“ и ние сме изумени как той все още го дърпа