Днес

AIB беше принуден да изтрие мем в PM Modi, доказвайки, че индианците все още не могат да се шегуват