Крикет

Рохит Шарма, Равичандран Ашвин се забавляват в 'скования' Четешвар Пуджара в Instagram