Характеристика

Този „учител от селото“ спечели 7,4 Cr глобална награда за учител за промяна на живота на неговите ученички