Знаменитост Стил

Скъсаните дънки на Ранбир с бяла боя навсякъде ги правят да изглежда сякаш е сменил кариерата си