Приложения

Терористичните групи от Пакистан преминават от WhatsApp към нови приложения за съобщения за анонимност