Характеристика

Атиши Марлена, Оксфорд Град, който е работил на заплата от Re 1, но все още е твърде скъп за нас