Знаменитост Стил

Ибрахим Али Хан, демонстрирайки своите 8-пакетни абс в традиционно яке, кара всички да отидат „Mashallah“