Днес

Тук ще стигнете, ако започнете да копаете по земята, но ние, индианците, не стигаме до никъде