Знаменитост Стил

Играта за стил на г-н World Thakur Anoop Singh е толкова силна, колкото и мускулите му