Знаменитост Стил

Запознайте се с Nyle DiMarco, брилянтният модел за глухи, който е и активист за 466 милиона глухи хора