Знаменитост Стил

Пилотът на F1 Даниел Рикиардо с нетна стойност от Rs.369 Crores има безупречно усещане за стил